Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Công tác Hoằng pháp
NIỆM PHẬT. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng:. NGÀY ; 21 -12-2016
Ngày đăng: 05/05/2017 | Công tác Hoằng pháp
NIỆM PHẬT. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng:. NGÀY ; 21 -12-2016
9 CHỮ CÙ LAO. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng: 05-07-2016 (âl)
Ngày đăng: 30/09/2016 | Công tác Hoằng pháp
9 CHỮ CÙ LAO. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng: 05-07-2016 (âl)
Họp mặt Ban Hoằng pháp và thi giáo lý cấp tỉnh năm 2012
Ngày đăng: 21/01/2013 | Công tác Hoằng pháp
Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2013 Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt truyền thống và thi giáo lý cấp tỉnh dành cho cư sĩ Phật tử năm 2012
Ban Hoằng pháp Trung ương thăm trường Hạ tỉnh Sóc Trăng
Ngày đăng: 04/08/2013 | Công tác Hoằng pháp
Sáng ngày 23 tháng 07 năm 2012, đoàn Ban Hoằng pháp TW do Hòa thượng Thích Thiện Bảo làm trưởng đoàn viếng thăm trường Hạ tỉnh Sóc Trăng