Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Văn bản mới nhất
Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền 2017
Xem online
Tải về
Đơn xin phát nguyện xuất gia
Xem online
Tải về
Sơ Yếu Lý Lịch
Xem online
Tải về
Đơn xin phát nguyện thọ giới
Xem online
Tải về