Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Văn bản mới nhất
Giấy bảo lãnh
Xem online
Tải về
Sơ yếu lý lịch
Xem online
Tải về
Đơn xin nhập học
Xem online
Tải về
Thông báo chiêu sinh khóa VII
Xem online
Tải về
Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền 2017
Xem online
Tải về
Đơn xin phát nguyện xuất gia
Xem online
Tải về
Sơ Yếu Lý Lịch
Xem online
Tải về
Đơn xin phát nguyện thọ giới
Xem online
Tải về