Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
9 CHỮ CÙ LAO. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng: 05-07-2016 (âl)
Danh mục: Công tác Hoằng pháp | Ngày đăng: 30/09/2016