Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
CÔNG TÁC GIÁO DỤC TĂNG NI.
Danh mục: Công tác Giáo dục Tăng ni | Ngày đăng: 01/10/2016