Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
ĐẠI LỄ VU LAN 2016. CHÙA GIÁC LINH
Danh mục: Pháp Hội Vu Lan | Ngày đăng: 30/09/2016


Bài viết cùng danh mục
 - ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA VĨNH PHƯỚC (28/09/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN. CHÙA PHƯỚC THIỆN 2016 (30/09/2016)
 - ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU. CHÙA PHẬT MINH 2016. SÓC TRĂNG. (05/05/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN 2016. TỊNH THẤT GIÁC TÂM. H- TRẦN ĐỀ (30/09/2016)
 - ĐẠI LỄ VU LAN 2016. CHÙA MINH ĐỨC (30/09/2016)
 - ĐẠI LỄ VU LAN 2016. CHÙA HẢI LONG PHƯỚC (30/09/2016)
 - Chùa Thới Hưng tổ chức Vu lan Báo hiếu (10/07/2015)
 - Chùa Pháp Hoa tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu (08/01/2015)
 - Chùa Khánh Sơn tổ chức Pháp hội Vu lan (08/01/2015)
 - Chùa Thiên Thới tổ chức Pháp hội Vu lan Báo hiếu (08/01/2015)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Pháp hội Vu lan (13/10/2013)
 - Chùa Phước Thuận tổ chức Đại lễ Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Phổ Quang tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu (13/10/2013)
 - Chùa Thới Hưng tổ chức Pháp hội Vu lan Báo hiếu (04/08/2013)
 - Chùa Hải Long Phước tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Phước Trường An tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Hội Phước tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Vĩnh Hưng, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Vu lan (12/08/2013)
 - Chùa An Minh tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Thiên Thới tổ chức Pháp hội Vu lan (04/08/2013)
 - Chùa Hương Sơn, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Vu lan (04/08/2013)
 - Lễ khởi công xây dựng chùa Phổ Quang (27/12/2014)
1  2  3  4  5