Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Kế Sách
Danh mục: Công tác Nghi lễ | Ngày đăng: 31/05/2017Ảnh Thiện Phúc

Bài viết cùng danh mục
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại Tp Sóc Trăng (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại thị xã Vĩnh Châu (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại thị xã Ngã Năm (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Trần Đề (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Long Phú (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Cù Lao Dung (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Mỹ Tú (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại chùa Phật Học (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Châu Thành (31/05/2017)
 - Thông cáo HT Thích Chơn Thiện viên tịch (05/05/2017)
 - Cáo phó Thích nữ Hưng Liên (05/05/2017)
 - GHPGVN thành phố Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản (04/06/2015)
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (01/06/2015)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559 (30/05/2015)
 - GHPGVn thị xã Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (30/05/2015)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559 (29/05/2015)
 - GHPGVN huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2559 (29/05/2015)
 - Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Phú tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (28/05/2015)
 - Chùa Vĩnh Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (02/10/2016)
 - Ban Trị sự GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản (27/05/2015)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2559 (28/05/2015)
 - Cáo phó Hòa thượng Danh Muôl (12/05/2015)
 - Ni trưởng TN Trí Nguyên viên tịch (08/01/2015)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản 2014 (16/07/2014)
 - GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - Chùa Hải Long Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - Chùa Phật Học kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 (16/07/2014)
 - GHPGVN huyện Thạnh Trị tổ chức Đại lễ Phật đản (01/10/2016)
 - Lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (10/05/2014)
 - Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách (24/12/2013)
 - Chùa Thiên Thới tổ chức đàn Dược sư Thất châu (14/12/2013)
 - GHPGVN thành phố Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (25/05/2013)
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - Chùa Hải Long Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Châu Thành tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (06/09/2013)
 - GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Mỹ Xuyên tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (18/05/2013)
 - GHPGVN huyện Long Phú tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (17/05/2013)
 - Chùa Phước Hòa tổ chức Lễ Hiệp kỵ chư vị tiền bối. (04/08/2013)
 - HĐTS gửi điện văn phân ưu TT Thích Thanh Chương (05/05/2017)
 - Pháp đệ Thích Đồng Trí tưởng niệm TT. Thích Thanh Chương (05/05/2017)
 - Chùa Hương Sơn tổ chức Hội Hoa Đăng (06/09/2013)
 - PG Sóc Trăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân tông (04/08/2013)
 - Chùa Thiên Thới cử hành Đại lễ Phật đản PL 2556 (04/08/2013)
 - Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng trọng thể tổ chức Phật đản (04/08/2013)
 - Phật giáo huyện Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản (04/08/2013)
 - Chùa Phật Học trọng thể cử hành Đại lễ Phật đản (04/08/2013)
 - Cáo Phó Hòa thượng Chô Tê Panh Nha Ma Ha Lý Thi (05/05/2017)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11