Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Đại lễ Phật đản PL.2561 tại thị xã Ngã Năm
Danh mục: Công tác Nghi lễ | Ngày đăng: 31/05/2017

Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ngã Năm

Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2561

Hòa cùng niềm vui chung của Tăng ni Phật tử cả nước về Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2641 năm, ngày đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh PL.2561 - DL. 2017. Sáng ngày 13 tháng 04 năm Đinh Dậu, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Vĩnh Châu trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại chùa Bửu Long, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


Ảnh Thiện Phúc

Bài viết cùng danh mục
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại Tp Sóc Trăng (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại thị xã Vĩnh Châu (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Kế Sách (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Trần Đề (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Long Phú (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Cù Lao Dung (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Mỹ Tú (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại chùa Phật Học (31/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Châu Thành (31/05/2017)
 - Thông cáo HT Thích Chơn Thiện viên tịch (05/05/2017)
 - Cáo phó Thích nữ Hưng Liên (05/05/2017)
 - GHPGVN thành phố Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản (04/06/2015)
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (01/06/2015)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559 (30/05/2015)
 - GHPGVn thị xã Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (30/05/2015)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559 (29/05/2015)
 - GHPGVN huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2559 (29/05/2015)
 - Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Phú tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (28/05/2015)
 - Chùa Vĩnh Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 (02/10/2016)
 - Ban Trị sự GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản (27/05/2015)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2559 (28/05/2015)
 - Cáo phó Hòa thượng Danh Muôl (12/05/2015)
 - Ni trưởng TN Trí Nguyên viên tịch (08/01/2015)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản 2014 (16/07/2014)
 - GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - Chùa Hải Long Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2558 (16/07/2014)
 - Chùa Phật Học kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 (16/07/2014)
 - GHPGVN huyện Thạnh Trị tổ chức Đại lễ Phật đản (01/10/2016)
 - Lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (10/05/2014)
 - Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách (24/12/2013)
 - Chùa Thiên Thới tổ chức đàn Dược sư Thất châu (14/12/2013)
 - GHPGVN thành phố Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (25/05/2013)
 - GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Kế Sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Trần Đề tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - Chùa Hải Long Phước tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Châu Thành tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (06/09/2013)
 - GHPGVN thị xã Vĩnh Châu tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (04/08/2013)
 - GHPGVN huyện Mỹ Xuyên tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (18/05/2013)
 - GHPGVN huyện Long Phú tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2557 (17/05/2013)
 - Chùa Phước Hòa tổ chức Lễ Hiệp kỵ chư vị tiền bối. (04/08/2013)
 - HĐTS gửi điện văn phân ưu TT Thích Thanh Chương (05/05/2017)
 - Pháp đệ Thích Đồng Trí tưởng niệm TT. Thích Thanh Chương (05/05/2017)
 - Chùa Hương Sơn tổ chức Hội Hoa Đăng (06/09/2013)
 - PG Sóc Trăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân tông (04/08/2013)
 - Chùa Thiên Thới cử hành Đại lễ Phật đản PL 2556 (04/08/2013)
 - Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng trọng thể tổ chức Phật đản (04/08/2013)
 - Phật giáo huyện Ngã Năm tổ chức Đại lễ Phật đản (04/08/2013)
 - Chùa Phật Học trọng thể cử hành Đại lễ Phật đản (04/08/2013)
 - Cáo Phó Hòa thượng Chô Tê Panh Nha Ma Ha Lý Thi (05/05/2017)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11