Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Khai Mạc Đại Giới Đàn Thiện Tường
Danh mục: Công tác Tăng sự | Ngày đăng: 07/05/2014
Khai Mạc Đại Giới đàn Thiện Tường

Trong không khí của những ngày tiến tới chào mừng Đại lễ Vesak 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trang nghiêm tiến hành Đại Giới đàn Thiện Tường năm 2014, tại chùa Hương Sơn (Tp.Sóc Trăng).

Đại Giới đàn mang tên "Thiện Tường" nhằm tưởng nhớ Hòa thượng Tổ, người góp phần đặt nền móng cho Phật giáo khu Tây Nam Bộ. Đây là Đại giới đàn lớn nhất từ trước đến nay của Sóc Trăng, thu hút hơn 2.000 đại biểu quý chư tôn đức, tăng ni và giới tử tỉnh thành khác cùng tham dự. 
Trong 3 ngày 28, 29/02/Giáp Ngọ (28,29/03/2014). Hội đồng Thập sư truyền giới cho 769 giới tử gồm thọ giới tỳ kheo tăng 126 vị, tỳ kheo ni 155 vị , thọ giới thức xoa 124 vị, thọ giới sa di tăng 182 vị, thọ giới sa di ni 182 vị. Địa điểm truyền giới tăng tại chùa Khánh Sơn, chùa Hương Sơn, chùa Năng Nhơn, truyền giới ni tại chùa Đại Giác và chùa Quan Âm.

Ngay trong thời gian chuẩn bị khai mạc, BTC đã đón nhận tin buồn Hòa thượng Thích Trí Tịnh Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, quý Chư tôn đức, Chư Tăng, Ni các giới tử và đại biểu đã dành một phút tưởng niệm.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Đại Giới đàn Thiện Tường đã kết thúc tốt đẹp và tạo nhiều ấn tượng khó phai trong lòng mọi người con Phật.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Sóc Trăng