Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2015
Danh mục: Công tác Tăng sự | Ngày đăng: 08/07/2015

Sóc Trăng: Khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2015

Vào lúc 07 giờ 30 ngày 08 tháng 07 năm 2015, tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng long trọng khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2015.

Đến chứng minh và tham dự có Hòa thượng  Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương GHPGVN; Hòa thượng  Thích Thiện Sanh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, cùng Chư tôn Giáo phẩm Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành; hơn 200 chư Tôn đức Tăng ni trụ trì và phó trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

Chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Thiện Sanh đọc diễn văn khai mạc

Buổi lễ hân hạnh đón tiếp ông Huỳnh Thành Phố - Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; cùng quý vị lãnh đạo đại diện Sở Ban Ngành các cấp trong tỉnh và thành phố Sóc Trăng.

HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc:

“Tự viện Tăng ni trụ trì là những cơ sở, là nhân tố, là nền tảng để cấu thành Giáo hội và hoạt động các Phật sự của Giáo hội các cấp. Do vậy trụ trì phải tuyệt đối tuân thủ Pháp luật, Hiến Chương, Nội qui của ban ngành Trung ương Giáo hội, phải có kiến thức trụ trì, kiến thức Giáo hội và thời đại để hoàn thành sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, hoặc “Tác Như Lai xứ, hành Như sai sự”.

Chính vì thế cho nên GHPGVN luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng trang bị cho trụ trì kiến thức cơ bản về Pháp luật hiện hành, giới Luật Phật dạy, quan điểm đường hướng của GHPGVN, trách nhiệm bổn phận của trụ trì, luôn là mô phạm cho đàn hậu học, cho Phật tử tín đồ kính tin noi theo, luôn là người công dân gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương phép nước, là nhân tố tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Hội đồng Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng

UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng tặng lẵng hoa chúc mừng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tặng lẵng hoa chúc mừng

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tặng lẵng hoa chúc mừng

Khóa học hân hạnh được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các lẵng hoa chúc mừng của các Sở Ban Ngành trong tỉnh Sóc Trăng.

“Nhằm nâng cao kiến thức Phật học, kiến thức Giáo hội, kiến thức Pháp luật, kiến thức trụ trì cho quý Tôn đức Tăng ni đang trụ trì và sắp làm trụ trì tại 185 cơ sở của Giáo hội trong tỉnh Sóc Trăng. Do vậy thành phần tham dự khoá bồi dưỡng trụ trì năm nay là quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Sư cô đang và sẽ trụ trì. Tổng số có 245 vị đăng ký tham dự khóa học”. Thượng tọa Thích Minh Hạnh báo cáo tiến trình tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, thông qua số lượng và thành phần học viên, chương trình giảng dạy, tài chính thu chi, ẩm thực nghỉ ngơi.

TT Thích Minh Hạnh báo cáo tiến trình tổ chức khóa học

TT. Thích Thiện Thạnh đại diện khóa học dâng lời phát nguyện

Tiếp theo Thượng tọa Thích Thiện Thạnh đại diện khóa sinh đọc lời phát nguyện “Toàn thể học viên chúng con vô cùng sung sướng và cảm kích, khi thấy Phật giáo tỉnh nhà ngày thêm trùng hưng. Bởi vì giờ này “Tăng già hoà hợp, Tứ chúng đồng tu”. Chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh hội luôn nghĩ đến và quan tâm đến tiền đồ Phật giáo mà thể hiện tinh thần “Thống nhất  ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, nhằm trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội với sứ mạng cao cả, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chính vì thế nên quý ngài không ngại khó khăn, chẳng nề vất vả quyết tâm tổ chức khoá bồi dưỡng trụ trì để tạo điều kiện thuận lợi giúp cho học viên chúng con biết được rõ ràng, sát thực hơn về tư tưởng, quan điểm tư cách, bổn phận và trách nhiệm của mình. Trong quản lý, giữ gìn điều hành các hoạt động Phật sự tại cơ sở Giáo hội đúng theo Hiến chương và Phương châm của Giáo hội “Đạo pháp dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”.

HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ 

Trong lời đạo từ, HT Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN nhấn mạnh:

“Tăng ni đệ tử đức Phật luôn luôn tập hợp với nhau để cùng tu, cùng học, cùng trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết trên bước đường hoằng đạo của mình. Nếu làm được như thế thì ý thức của chúng ta sẽ trở thành lợi lạc, còn mỗi người đi một hướng, mỗi người làm một cách, lâu ngày Phật giáo chúng ta sẽ suy yếu. Cho nên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, đó là việc làm rất thiết thực ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta”.

Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2015 tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 08 đến ngày 29 tháng 07 năm 2015 do Chư Tôn đức Văn phòng II và Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đản trách giảng dạy.

Tin và ảnh: Đại đức Thích Định Hương