Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Lịch tổ chức lễ tại Sóc Trăng
Danh mục: Tin Mới | Ngày đăng: 13/07/2018

Lịch hoạt động tôn giáo tại tỉnh Sóc Trăng

TT

Thời gian tổ chức

Địa điểm diễn ra

hoạt động tôn giáo

1

07/07/2018

(24/05al)

Chùa Phổ Quang, phường 6,

Tp Sóc Trăng

2

08/07/2018

(25/05al)

Chùa Thới Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

3

14/07/2018

(02/06al)

Chùa Phước An, ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách

4

16/07/2018

(04/06al)

Tịnh xá Huệ Giác, phường 1,

 Tp Sóc Trăng

5

18/07/2018

(06/06al)

Chùa Hồng Phước, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú

6

21/07/2018

(09/06al)

Chùa Bửu Linh, xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên

7

22/07/2018

(10/06al)

Niệm Phật đường Thường Lạc, xã An Ninh, H. Châu Thành

8

24/07/2018

(12/06al)

Chùa Phước Hòa, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

9

26/07/2018

(14/06al)

Chùa Phước Long, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

10

29/07/2018

(17/06al)

Chùa Long Hưng, phường 6

Tp Sóc Trăng

11

02/08/2018

(21/06al)

Tịnh xá Ngọc Đăng, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

12

03/08/2018

(22/06al)

Tịnh xá Ngọc Khánh,

phường 2, Tp Sóc Trăng

13

04/08/2018

(23/06al)

Chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách

14

06/08/2018

(25/06al)

Tịnh xá Ngọc Bửu, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

15

07/08/2018

(26/06al)

Chùa Phật Học, phường 2,

Tp Sóc Trăng

16

09/08/2018

(28/06al)

Chùa Phổ Giác, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

17

10/08/2018

(29/07al)

Chùa Huệ Quang, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên

18

11/08/2018

(01/07al)

Chùa Hương Sơn, phường 2, Tp Sóc Trăng

19

13/08/2018

(03/07al)

Chùa Long Hoa, xã Long Đức, huyện Long Phú

20

14/08/2018

(04/07al)

Chùa An Minh, thị trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung

21

15/08/2018

(05/07al)

Chùa Phước Lâm, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

22

16/08/2018

(06/07al)

Chùa Phật Minh, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

23

17/08/2018

(07/07al)

Chùa Phước Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách

24

17/08/2018

(07/07al)

Tịnh xá Ngọc Hòa, xã An Ninh, huyện Châu Thành

25

18/08/2018

(08/07al)

Tịnh xá Ngọc Hưng,

 phường 6, Tp Sóc Trăng

26

19/08/2018

(09/07al)

Chùa Đại Giác, phường 9,

 Tp Sóc Trăng

27

20/08/2018

(10/07al)

Chùa Khánh Sơn, phường 6, Tp Sóc Trăng

28

21/08/2018

(11/07al)

Tịnh thất Giác Tâm, thị trấn Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề

29

21/08/2018

(11/07al)

Tịnh xá Ngọc Tâm, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

30

22/08/2018

(12/07al)

Chùa Vĩnh Hưng, phường 2, Tp Sóc Trăng

31

23/08/2018

(13/07al)

Chùa Lộc Minh, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị

32

27/08/2018

(17/07al)

Chùa Phật Quang, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

33

27/08/2018

(17/07al)

Chùa Long Thiền, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

34

28/08/2018

(18/07al)

Chùa Hải Phước An, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

35

29/08/2018

(19/07al)

Chùa Pháp Hoa, phường 2,

thị xã Vĩnh Châu

36

30/08/2018

(20/07al)

Chùa Hải Phước, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách

37

01/09/2018

(22/07al)

Chùa Hội Phước, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

38

04/09/2018

(25/07al)

Chùa Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách

39

05/09/2018

(26/07al)

Chùa Hải Long Phước, xã Long Phú, huyện Long Phú

40

06/09/2018

(27/07al)

Chùa Phật Học 2, phường 5

Tp Sóc Trăng

41

06/09/2018

(27/07al)

Chùa Vĩnh Khánh, phường 1, thị xã Vĩnh Châu

42

07/09/2018

(28/07al)

Chùa Minh Đức, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm

43

08/09/2018

(29/07al)

Thiền viện Phật Châu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

44

19/09/2018

(10/08al)

Chùa Thiên Đức, xã An Mỹ

Huyện Kế Sách

45

20/09/2018

(11/08al)

Chùa Quan Âm, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

46

29/09/2018

(20/08al)

Chùa Từ Thuyền, phường 6

Tp Sóc Trăng

47

05/10/2018

(26/08al)

Chùa Năng Nhơn, phường 7

Tp Sóc Trăng

48

27/10/2018

(19/09al)

Chùa Khánh Sơn, phường 6

Tp Sóc Trăng

49

28/10/2018

(20/09al)

Chùa Phước Sơn, phường 6

Tp Sóc Trăng

 


Bài viết cùng danh mục
 - Khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2018 (19/06/2018)
 - Cáo phó Thượng tọa Lý Văn Hoài (27/03/2018)
 - An vị Thánh tượng Bồ tát Quan Thế Âm (14/01/2018)
 - Lễ khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (24/12/2017)
 - Công nhận chùa Lộc Minh là cơ sở GHPGVN (06/12/2017)
 - Lễ thỉnh Giác linh tham Phật yết Tổ (10/11/2017)
 - Lễ Thọ tang HT Thích Thiện Sanh (08/11/2017)
 - Các đoàn viếng lễ tang HT Thích Thiện Sanh (08/11/2017)
 - Lễ nhập quan Hòa thượng Thích Thiện Sanh (08/11/2017)
 - Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Sanh (07/11/2017)
 - NIỆM PHẬT TRONG TÂM. TT.THÍCH MINH HẠNH. giảng. 23-08-2017 âl (07/11/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN. LỄ HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG. 26-08-2017 âl. (07/11/2017)
 - Vào lúc 18g BTS.GHPGVN Tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức lễ phóng sanh tại. CHÙA KHÁNH SƠN số 30 Ngô Gia Tự khóm 4 phường 6 TPST. (07/11/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN 2017 Chùa ĐẠI GIÁC - Tp Sóc Trăng (24/09/2017)
 - ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG THIỆN ĐẠO. 22.23-1-2017. (24/09/2017)
 - LỄ KHÁNH THÀNH 3 NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 23-06 -2017 ÂL (24/09/2017)
 - ĐÊM HOA ĐĂNG CHỦ ĐỀ: TRI ÂN 22-06-2017. CHÙA THIÊN THỚI. (24/09/2017)
 - PHÒNG CHÂM CỨU TỪ THIỆN. CHÙA HẢI LONG PHƯỚC. SÓC TRĂNG. (24/09/2017)
 - BIẾT ƠN VÀ TRẢ ƠN. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng. 05-07-2017 âl (24/09/2017)
 - LỄ HỘI VU LAN. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng: 23-07-2017 âl (24/09/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA PHỔ GIÁC 2017 (24/09/2017)
 - LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ. SƯ CÔ. HUỆ LIÊN. 06-07-2017 ÂL (24/09/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU. CHÙA HƯƠNG SƠN 2017 (24/09/2017)
 - KHÓA TU MÙA HÈ. CHỦ ĐỀ: PHẬT TRONG TA. 2017 (24/09/2017)
 - LỄ KHAI GIẢNG KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC 2017.CHÙA THIÊN THỚI (24/09/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN. CHÙA MINH ĐỨC. 28-07-2017 ÂL (24/09/2017)
 - ĐẠI LỄ VU LAN. CHÙA HẢI LONG PHƯỚC. 26-07-2017 ÂL (24/09/2017)
 - Công nhận 3 ngôi Tự viện gia nhập GHPGVN (25/09/2017)
 - Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền kết thúc thành công tốt đẹp (01/08/2017)
 - Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền chính thức khai mạc (30/07/2017)
 - Chùm ảnh Đại Giới đàn Phi Lai Chí Thiền (30/07/2017)
 - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 (15/07/2017)
 - Chương trình Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền (31/05/2017)
 - Tiểu sử Hòa thượng Phí Lai Chí Thiền (30/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Thạnh Trị (05/05/2017)
 - Đại lễ Phật đản PL.2561 tại huyện Mỹ Xuyên (05/05/2017)
 - Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản PL.2561 (01/05/2017)
 - Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền 2017 (21/04/2017)
 - Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng (24/03/2017)
1  2  3  4  5  6  7  8