Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
NIỆM PHẬT. TT.THÍCH MINH HẠNH giảng:. NGÀY ; 21 -12-2016
Danh mục: Công tác Hoằng pháp | Ngày đăng: 05/05/2017