Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Danh mục: Xây dựng Cơ sở | Ngày đăng: 01/10/2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chùa Vĩnh Phước là một ngôi chùa nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa, nẻo đến khó đi, lối về trắc trở. Ở đây người dân rất ít biết đến Phật pháp. Nay thỉnh được kim thân đức Phật về tôn trí phụng thở, nhờ Phật lực gia hộ công trình xây dựng chùa Vĩnh Phước sớm thành tựu viên mãn.